Winkelverbod wordt nog te weinig toegepast

Geplaatst op: 27-02-2012

Winkelverbod wordt nog te weinig toegepast

Winkeliers maken nog te weinig gebruik van het winkelverbod, dit is een gemiste kans want zij hebben in hun winkel meer rechten dan zij vaak denken zoals het recht om ‘klanten' die zich misdragen in de winkel een winkelverbod op te leggen.

De wettelijke mogelijkheden zijn er en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft een aantal handige hulpmiddelen om personen die overlast bezorgen aan te pakken.

Ondernemer stelt de regels vast

Hendrik-Jan Kaptein, hoofd afdeling bestrijding winkelcriminaliteit van het HBD, kan het niet vaak genoeg benadrukken: de winkel is privé-eigendom en daar ben je als ondernemer de baas. Je stelt zelf de regels vast. Mits je maar niet discrimineert. Iemand die lastig is in je winkel, een grote mond heeft of een strafbaar feit pleegt, zoals diefstal, kun je direct een winkelverbod opleggen. Zo ontzeg je die persoon voor een bepaalde periode de toegang tot je winkel.

Huisvredebreuk

'Het opleggen van een winkelverbod is niet ingewikkeld', aldus Kaptein. ‘Winkeliers hoeven alleen een formulier in te vullen, dat je kunt downloaden op www.hbd.nl. Je vult de naam van de overtreder in en laat het formulier door hem of haar ondertekenen. Zelfs zonder handtekening is het verbod geldig, mits je het formulier aan de overtreder overhandigt in aanwezigheid van een getuige, bijvoorbeeld een winkelmedewerker. Ook al verscheurt de overtreder het formulier ter plekke: het verbod is geldig. Komt die persoon dan toch weer in je winkel, dan is er wettelijk gezien sprake van huisvredebreuk. En daar staan forse straffen op.'

Collectief winkelverbod tegen ongewenste klanten

Als winkelier kun je iemand die overlast pleegt al snel een winkelverbod voor je eigen winkel opleggen. Dat noemen we een individueel winkelverbod. Nog effectiever is een collectief winkelverbod. Kaptein: ‘Met een collectief winkelverbod kunnen winkeliers ongewenste klanten de toegang tot alle aangesloten winkels binnen hun winkelgebied ontzeggen. Dat werkt zeer preventief. In winkelgebieden met een collectief winkelverbod daalt winkeldiefstal bijvoorbeeld tot maar liefst zestig procent. In de praktijk blijkt dat ook de overlast flink afneemt, waardoor ondernemers, medewerkers en klanten zich een stuk veiliger gaan voelen.'

Standaard registratiesysteem

Voor het vastleggen van individuele en collectieve winkelverboden heeft het HBD een standaard registratiesysteem ontwikkeld, dat is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit systeem is onderdeel van de gratis HBD-verenigingswebsite: een ‘basismodel' website die de lokale ondernemersvereniging kan uitbouwen tot een ‘eigen' site voor het desbetreffende winkelgebied. De site bevat praktische tools die de onderlinge communicatie in het winkelgebied vergemakkelijken. Vooral de tools ter bestrijding van winkelcriminaliteit - het genoemde registratiesysteem collectief winkelverbod maar ook bijvoorbeeld het sms-alarmeringssysteem - blijken zeer effectief. Kaptein: Er zijn nu landelijk 160 verenigingswebsites in de lucht. Bij een deel daarvan is het registratiesysteem in gebruik. In 2011 zijn daardoor in Nederland zo'n duizend personen geregistreerd met een ontzegging of een waarschuwing'

Communicatiemiddelen

Voor winkelgebieden die werken met een collectief winkelverbod heeft het HBD stickers en posters ontwikkeld. Kaptein: ‘Het is natuurlijk belangrijk te communiceren dat je winkelverboden kunt opleggen. Een artikel in de lokale krant, posters bij de ingang van het winkelgebied en stickers op alle winkeldeuren, dat werkt preventief. Als klant laat je het wel uit je hoofd om overlast te bezorgen of te stelen als een winkelverbod voor het hele winkelgebied dreigt. Zeker als je bedenkt dat verreweg het grootse deel van de winkeldiefstallen impulsief is. Het zijn "gewone" klanten die het eens proberen. Juist die groep blijkt heel gevoelig voor een dreigend winkelverbod.'

Aangeven van diefstal loont

Is het winkelverbod eenmaal van kracht, dan heb je als winkelier of medewerker het recht om de betrokken persoon aan te houden als deze je winkel toch betreedt. Aanhouden kun je zelf doen of overlaten aan de politie. Kaptein: ‘Het overtreden van een winkelverbod valt onder huisvredebreuk en de straffen die daarop staan zijn hoger dan voor winkeldiefstal. Het is de moeite waard om dit aan pakken. Daar komt bij dat mensen die echt overlast bezorgen in winkels doorgaans veelplegers zijn. Zij hebben vaak al een dossier bij de politie. Als de aangiftes zich tegen hen opstapelen, worden de straffen steeds hoger. In tegenstelling tot wat veel ondernemers denken, loont het dan wel degelijk om iemand aan te geven voor iets kleins als het stelen van een rol drop.'

Veiig gevoel, minder onrust

Kaptein wijst er tot slot op dat meedoen aan het collectief winkelverbod niet alleen een veiliger gevoel geeft, maar ook de onrust in de winkel beperkt. ‘Natuurlijk mag je iemand met een winkelverbod aanhouden of door de politie laten aanhouden. Maar het is nog mooier als je dit soort vervelende incidenten in je winkel kunt vermijden. Omdat je de personen met een winkelverbod dankzij het registratiesysteem van gezicht kent, kun je ze al bij de deur aanspreken - sorry, maar u heeft hier een winkelverbod en u mag dus niet naar binnen - , waarbij je kunt verwijzen naar de sticker op de deur. Dat blijkt in de meeste gevallen afdoende. De persoon in kwestie begrijpt dat hij in jouw winkelgebied niets meer te zoeken heeft.'

 

 

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief