Vijfde Landelijke Luizendag: aandacht voor hoofdluisprobleem

Geplaatst op: 06-02-2014

Vijfde Landelijke Luizendag: aandacht voor hoofdluisprobleem

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) vraagt ook dit jaar weer aandacht voor het hoofdluisprobleem in Nederland en roept via basisscholen ouders op om de dag vóór Luizendag hun kinderen thuis te controleren op hoofdluis en in het geval van een besmetting deze direct te behandelen.

Met deze aanpak hoopt het LSH het doel van Luizendag te bereiken: op één dag heel Nederland hoofdluisvrij krijgen.

Gratis hoofdluisinformatiepakket voor scholen

De Luizendag vindt plaats op de woensdag na de voorjaarsvakantie, voor de meeste scholen is dat 5 maart. Prioderm is blij met het initiatief van het LSH en wil basisscholen graag helpen om het doel van deze dag te bereiken. Daarom kunnen scholen tot 27 februari via de website van Prioderm een gratis hoofdluisinformatiepakket aanvragen. Inmiddels hebben al ruim 300 scholen het pakket aangevraagd.

Regelmatig controleren op hoofdluis

Het gratis hoofdluispakket van Prioderm moet scholen helpen om ouders goed te kunnen informeren over hoofdluis en ze aan te zetten tot regelmatig controleren. Uit onderzoek van Prioderm blijkt namelijk dat Nederlandse basisscholen van mening zijn dat maar 21% van de ouders voldoende maatregelen treft om hoofdluis tegen te gaan. Volgens het advies voor een goed hoofdluisbeleid moeten kinderen wekelijks thuis gecontroleerd worden op hoofdluis. 88% van de scholen controleert de leerlingen na iedere schoolvakantie op hoofdluis, maar het is voor slechts 4% van de scholen praktisch haalbaar om leerlingen wekelijks te controleren op hoofdluis. Scholen kunnen dus niet zonder een actieve rol van ouders.

Actuele hoofdluisinformatie

Ouders en scholen kunnen de website Luizenradar.nl raadplegen die per postcodegebied een indicatie geeft van het aantal hoofdluisbesmettingen. Zowel ouders als scholen kunnen op Luizenradar.nl anoniem melding maken van een besmetting, zodat andere ouders en scholen in de buurt extra alert kunnen zijn. Ook kunnen ouders en scholen zich op de website inschrijven voor een gratis hoofdluisalert en krijgen ze handige tips om hoofdluis te voorkomen en te behandelen, zoals kaminstructies.

 

Luizenradar.nl is een initiatief van Prioderm.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief