Telefonische hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte blijft bestaan

Geplaatst op: 10-10-2013

Telefonische hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte blijft bestaan

SIRE heeft vandaag aangekondigd dat de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte blijft bestaan. Landelijk Platform GGz neemt op 1 november, na afloop van de huidige SIRE-campagne, de hulplijn over. SIRE introduceerde de telefoonlijn eind juni in samenwerking met de stichting Samen Sterk tegen Stigma (SStS). 

Iedereen die niet goed weet hoe om te gaan met mensen met een psychische ziekte kunnen via deze hulplijn anoniem advies vragen aan ervaringsdeskundigen.

Taboe bespreekbaar maken

De hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte is onderdeel van de 107e campagne van SIRE. Om bewustwording rond het taboe op psychische ziekten te creëren, draaide SIRE de rollen om en richtte de stichting een hulplijn op voor mensen zónder psychische ziekte. Sinds de lancering van de lijn hebben de ervaringsdeskundigen een kleine duizend gesprekken gevoerd met hoofdzakelijk familie, vrienden, kennissen en collega's van mensen met een psychische aandoening.

Behoefte aan advies

Uit de kwaliteit van de gesprekken en de positieve reacties op de hulplijn blijkt duidelijk dat er behoefte is aan persoonlijk advies over de omgang met mensen met een psychische aandoening. Tjolien Clignett, zelf ervaring met vroegkinderlijke traumatisering en een van de ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger de telefoonlijn bemant: "De meeste bellers vragen heel gericht hoe zij het beste om kunnen gaan met familieleden, partners, collega's of buren die met een psychische aandoening kampen. Vaak weten directe naasten hun weg wel te vinden naar informatie over specifieke aandoeningen, maar willen zij weten wat zij zélf kunnen doen en zoeken ze een persoonlijk advies. Veel mensen worden ook naar diverse instanties doorverwezen voor verdere hulp of begeleiding. De meeste bellers geven aan zeer tevreden te zijn over het gesprek."

De telefonische hulplijn is bereikbaar via 0900 0727 op dinsdag t/m zaterdag van 11:00 - 14:00 en van 18:00 - 21:00.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief