Prioderm Landelijke Hoofdluismeting 2013 van start

Geplaatst op: 20-08-2013

Prioderm Landelijke Hoofdluismeting 2013 van start

Nu de scholen allemaal bijna zijn begonnen staat er voor veel scholen weer een grote hoofdluiscontrole op de planning. Na de zomervakantie wordt er meer hoofdluis geconstateerd, dit komt met name door een beperkte controle op hoofdluis tijdens de vakantie. Scholen vragen ouders regelmatig thuis te controleren op hoofdluis, toch blijkt dat maar 21% van de ouders hier voldoende maatregelen voor treffen.

Prioderm initieert in augustus en september de Landelijke Hoofdluismeting 2013 en roept alle basisscholen van Nederland op om deel te nemen. De meting moet een indicatie geven van het aantal hoofdluisbesmettingen in Nederland.

Hoofdluisprotocol op scholen

Het is lastig te zeggen hoeveel hoofdluis er precies in Nederland is. Volgens cijfers (RIVM) uit 2010 hebben jaarlijks 200.000 tot 250.000 basisschoolleerlingen hoofdluis. Ondanks dat hoofdluis iedereen kan overkomen en inmiddels 97% van de scholen een hoofdluisprotocol hanteert*, heerst er helaas nog steeds schaamte en onwetendheid rondom dit onderwerp. Scholen kunnen zich online aanmelden voor deelname aan de Landelijke Hoofdluismeting 2013, via prioderm.nl/hoofdluismeting. Het resultaat van de meting wordt ook (anoniem) verwerkt op luizenradar.nl.

Wekelijks controleren op hoofdluis

Volgens het advies voor een goed hoofdluisbeleid moeten kinderen wekelijks gecontroleerd worden op hoofdluis (met behulp van een stof- of luizenkam). Bijna tweederde van de scholen is van mening dat, naast ouders, óók scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het hoofdluisprobleem aan te pakken. Ondanks deze mening en het feit dat de meeste scholen standaard controleren na een schoolvakantie, is het voor slechts 4% van de basisscholen praktisch haalbaar om leerlingen wekelijks te controleren op hoofdluis*. Basisscholen kunnen dus niet zonder een actieve rol van ouders om een hoofdluisbesmetting op school te voorkomen.

Hoofdluis, hoe te behandelen?

65% van de scholen vraagt ouders hun (kind)eren direct op te komen halen als er bij het kind hoofdluis is geconstateerd*. Hoofdluis is erg besmettelijk en moet dan ook snel behandeld worden. Er zijn twee methoden om hoofdluis te behandelen. Je kunt 14 dagen dagelijks kammen met een fijne kam, de zogeheten netenkam. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, of praktisch niet haalbaar is, kan het kammen ondersteund worden met een hoofdluismiddel. Volgens het RIVM is het bij een besmetting niet langer meer nodig kleding, meubels, knuffels, beddengoed, etc. te reinigen.

Luizenradar: actuele hoofdluisinformatie

Bij een hoofdluisbesmetting is het raadzaam om de omgeving in te lichten, zoals de school en ouders van vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. De school en andere ouders kunnen dan eventueel direct maatregelen nemen, zoals een extra controle. Op deze manier hoeft een besmetting niet te leiden tot een uitbraak. Op de website luizenradar.nl kunnen ouders (anoniem) een melding maken van een hoofdluisbesmetting, zodat scholen en andere ouders in de buurt gewaarschuwd kunnen worden. Luizenradar geeft per postcodegebied een indicatie van het aantal hoofdluisbesmettingen. Op de website kunnen ouders en scholen ook terecht voor handige tips om hoofdluis te voorkomen en behandelen, zoals kaminstructies.

*Prioderm (Meda Pharma B.V.) vroeg in januari 2013 ruim 70 Nederlandse basisscholen naar hun hoofdluisbeleid.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief