Pharmacon voldoet aan beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche

Geplaatst op: 23-12-2014

Pharmacon voldoet aan beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche

Uit een vrijwillige toetsing door een onafhankelijke toetsdeskundige blijkt dat Pharmacon voldoet aan de Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche.

Deze onderwijskundige ondersteunt de Commissie Aanwijzing Examens Drogisterijbranche.

Examenorganisatie

In de geneesmiddelenwet is vastgelegd dat iedere examenorganisatie die zich bezighoudt met de examinering van drogisten en assistent-drogisten aangewezen dient te zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In een besluit van 21 juni 2013 heeft de minister kenbaar gemaakt welke beleidsregels voor die aanwijzing gelden. Doordat Pharmacon vóór de invoering van deze beleidsregels als examenorganisatie is aangewezen door de minister, was zij nog niet getoetst aan het nieuwe beleidskader.

Vrijwillige toetsing

Pharmacon wil met het verzoek om vrijwillige toetsing objectief aantonen dat zij niet alleen voldoet aan de nieuwe beleidsregels, maar ook dat ze volgens deze standaard een kwalitatief goede examenorganisatie is. Pharmacon heeft daartoe een toetsingsaanvraag ingediend bij de Commissie Aanwijzing Examens Drogisterijbranche (AED). Deze commissie voorziet de minister van advies over een aanwijzing en bestaat uit vertegenwoordigers van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Consumentenbond en Neprofarm. Deze commissie toetst examenorganisaties niet zelf, maar laat zich hierbij adviseren door een toetsdeskundige.

Professionele opzet

Uit de toetsing door de toetsdeskundige is naar voren gekomen dat Pharmacon voldoet aan de beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche. De toetsdeskundige, mevrouw Jackelien ter Burg, spreekt in haar rapport van “een professionele opzet die veel vertrouwen geeft in een correcte uitvoering van de examens.” Ook is uit de toetsing duidelijk naar voren gekomen dat Pharmacon een zelfstandige en separaat functionerende exameninstelling is, die onafhankelijk van opleiders en opleidingen opereert.

Erkenning

Het bestuur van Stichting Pharmacon is bijzonder ingenomen met het resultaat van de toetsing en beschouwt de uitslag ervan als een bevestiging van de beleidskoers die is ingezet. “Fijn dat er nu ook een objectieve erkenning is. We zijn erg tevreden dat we erin geslaagd zijn om alle wettelijke eindtermen met onze examens af te dekken, maar vooral dat we op een praktische en klantgerichte manier examineren. Hieruit blijkt maar weer dat we onze slogans ‘Pharmacon bewijst het’ en ‘Pharmacon is er voor u’ ook daadwerkelijk in de praktijk brengen” aldus bestuurslid Rob van Hattem.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief