Opstelten geeft startschot voor nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

Geplaatst op: 10-01-2013

Opstelten geeft startschot voor nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven

Afgelopen woensdag 9 januari jl. is de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) van start gegaan om ondernemers te helpen hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere delicten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de nieuwe aanpak uit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Minister Ivo Opstelten verrichtte gisteren samen met CCV-directeur Onno Peer de landelijke aftrap en overhandigde het eerste pakket met veiligheidsmaatregelen aan de eigenaresse van modezaak Beach Boetiek in Katwijk.

Veiligheidsscan en preventie-advies op maat

Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen en maximaal 10 medewerkers per vestiging) kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren en krijgen preventie-advies op maat. Ondernemers die op basis van die veiligheidsscan investeren in preventiemaatregelen, krijgen de helft vergoed tot een maximum van 1.000 euro. Dat kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals camera's of afroomkluizen. Maar ook organisatorische, zoals veilige openings- en sluitingsprocedures en training van personeel, of digitale maatregelen tegen cybercrime. Speciaal voor de nieuwe aanpak VKB zijn ‘slimme' pakketten met (combinaties van) maatregelen geselecteerd om ondernemers te helpen bij hun keuze.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In de nieuwe aanpak hebben ondernemingen die eigen verantwoordelijkheid tonen op het gebied van veiligheid en openstaan voor publiek-private samenwerking een streepje vóór. Winkelgebieden of bedrijventerreinen waar bedrijfsleven en overheid samenwerken in een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), komen als eerste voor een VKB scan in aanmerking. Onno Peer, CCV-directeur: "Uiteraard komen ook kleine ondernemers buiten KVO-terreinen in aanmerking voor ondersteuning. Daarbij kijken we kritisch waar die ondersteuning het hardste nodig is en naar een goede spreiding over het land".

Binnen het CCV wordt een nieuwe afdeling ingericht die het secretariaat van de nieuwe aanpak VKB vorm gaat geven. Hierin worden zowel kennis als medewerkers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) opgenomen.

Over het CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijke organisatie die Nederland veilig en leefbaar maakt. Het CCV inspireert en versterkt professionals van publieke en private partijen om gezamenlijk slimme oplossingen te realiseren. Daarvoor stelt het CCV kennis ter beschikking en biedt praktijkgerichte producten en diensten aan veiligheidsprofessionals en ondernemers.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven is beschikbaar via www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief