Nieuwe groepstraining Veiligheid tegen overval en agressie bij bedrijven

Geplaatst op: 03-04-2014

Nieuwe groepstraining Veiligheid tegen overval en agressie bij bedrijven

Ondernemers en medewerkers uit de detailhandel kunnen met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie door middel van een nieuwe groepstraining Veiligheid oefenen in het voorkomen van, en omgaan met agressieve klanten, (winkel)diefstal en overvallen. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs deze groepstraining gelanceerd die geschikt is voor groepen van 12 tot 20 personen.

Praktische en nuttige handvatten

Het CCV treedt met deze trainingen in het voetspoor van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Met het verdwijnen van dit HBD zijn eerdere trainingen op dit vlak gestopt. "Door het aanbieden van vernieuwde trainingen door het CCV worden deze praktische en nuttige trainingen weer in ere hersteld", aldus Hendrik-Jan Kaptein, Hoofd Lokale Projecten bij het CCV. "Want alleen door de praktijk te oefenen maak je je bepaalde vaardigheden eigen."

Trainen medewerkers meest effectief

Als het gaat om het voorkomen van winkeldiefstal en overvallen zijn veel maatregelen bekend, zoals poortjes, labels, camera's, afromen van de kassa's (en dit ook duidelijk laten weten), heldere procedures bij openen en sluiten en een goede regeling voor het geld-transport. Toch blijkt vooral training van medewerkers het meest effectief te zijn. Kaptein: "De manier waarop een (mogelijk) agressieve klant of winkeldief wordt aangesproken, bepaalt namelijk veelal het verloop. En door alertheid en gedrag van medewerkers kan de kans op een overval aanzienlijk worden verkleind. In de training krijgen ze hiervoor de handvatten."

Praktijksituaties d.m.v. rollenspel

De training werkt met rollenspellen: een professionele acteur speelt een agressieve klant, winkeldief of een overvaller, de cursist moet daarop reageren. Juist dat rollenspel is van grote waarde, vindt Kaptein. "Praktijkervaring helpt de cursist zijn eigen instinctieve reacties en grenzen goed te leren kennen. En het helpt ondernemers of medewerkers die toch met een overval worden geconfronteerd, om verstandig te handelen (maar ook daderkenmerken te onthouden). Ook gaan getrainde medewerkers beter met de gevolgen van een overval om."

Op locatie

De training wordt georganiseerd in één van de deelnemende bedrijven of op een geschikte locatie in de buurt. De organiserende partij dient zelf te zorgen voor de faciliteiten op locatie en voor voldoende deelnemers. Het CCV levert een deskundige trainer met de benodigde lesmiddelen en een trainingsacteur. Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat en een boekje met praktische tips en adviezen. Voor de training wordt € 500,- (excl. BTW) in rekening gebracht bij de aanvrager. De andere helft (€ 500,-) wordt betaald uit een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer informatie

Voor meer informatie of boekingen over deze nieuwe groepstraining kunt u contact opnemen met het secretariaat Lokale Trainingen, telefoon 030 751 67 98, e-mail: lokaletraining@hetccv.nl of kijk op www.ccv-veiligondernemen.nl.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief