Nederlandse jongeren voelen zich gezond en roken minder

Geplaatst op: 10-12-2012

Nederlandse jongeren voelen zich gezond en roken minder

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 93 procent van de Nederlandse jeugd zich gezond voelt. Dit is een van de uitkomsten van het jaarrapport 2012 van de Landelijke Jeugdmonitor, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De jeugdmonitor geeft een beeld van de situatie van de Nederlandse jeugd van nul tot vijfentwintig jaar en verschijnt sinds 2008 ieder jaar.

Meer overgewicht

Uit de cijfers blijkt onder andere dat de jeugd van twaalf tot vijfentwintig jaar beduidend minder is gaan roken: van de ondervraagde jongeren zegt 24 procent (m) en 22 procent (v) te roken. In 2001 was dat nog 30 en 29 procent. De jongeren groeien vaker op in een eenoudergezin maar worden de laatste jaren wel steeds zwaarder.

Aandachtspunt voor jeugd

Volgens Van Rijn is overgewicht een serieus probleem: "Daarom zet ik in op bestrijding van overgewicht en lesprogramma's over gezonde voeding." Overgewicht bij jongeren wordt een aandachtspunt in het aan de Tweede Kamer toegezegde Nationaal Preventie Plan.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief