Naamswijziging en wijziging van rechtsvorm van Weleda Nederland NV per 1 januari 2011

Geplaatst op: 18-01-2011

Naamswijziging en wijziging van rechtsvorm van Weleda Nederland NV per 1 januari 2011

In het kader van de vastgestelde strategie 2010 - 2015, worden een aantal dochterondernemingen van Weleda AG (moederbedrijf) tot regionale clusters samengevoegd.

Onderlinge samenwerking

Daarmee wordt een intensivering beoogd van de onderlinge samenwerking op managementniveau en een slankere bestuurlijke en toezichthoudende organisatie die nog meer dan voorheen op de markt georiënteerd kan zijn.

Europese Vennootschap (SE)

Zoals je wellicht al weet, werken Weleda Nederland en Weleda België - met respect voor ieders identiteit en marktoriëntatie - al sinds 2001 intensief samen. Het verheugt ons daarom te kunnen meedelen dat dit proces per 1 januari 2011 een vervolg kreeg. Op die datum wijzigde Weleda Nederland haar rechtsvorm in die van een Europese Vennootschap (SE). Op dat moment veranderde ook de naam van Weleda Nederland in Weleda Benelux SE.

Weleda Benelux

Weleda België zal zich in de loop van 2011 voorbereiden om per 01-01-2012 te fuseren met de Nederlandse onderneming Weleda Benelux. Vanaf dat moment vormen beide ondernemingen samen Weleda Benelux SE. Het bestuur van Weleda Benelux SE wordt vanaf 2011 gevormd door mevrouw Lieve Van der Borght ( tevens directeur Weleda België) en de heren Martijn Niemeijer en Hans Nijnens (voorzitter).

'Duurzaamste merk van Nederland 2010'

Op 11 november jl. werd Weleda uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing ‘Duurzaamste merk van Nederland 2010'. Deze prijs is voor ons een stimulans om verder te gaan op de weg van waarden georiënteerd ondernemerschap. Alles wijst er op dat consumenten toenemend onze activiteiten waarnemen en waarderen. De prijs is extra bijzonder daar Weleda in 2011 wereldwijd haar 90-jarig bestaan viert.

Weleda: in harmonie met mens en natuur

Weleda produceert en verhandelt sinds 1921 natuurlijke verzorgingsproducten en antroposofische geneesmiddelen in harmonie met mens en natuur. De ingrediënten zijn zoveel mogelijk afkomstig uit de biologische of biologisch-dynamische landbouw of uit ecologisch gecertificeerde natuurgebieden. Het NaTrue keurmerk voor natuurcosmetica biedt een objectieve kwaliteitsgarantie.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief