IVM geeft positief oordeel over certificeringssysteem van drogisterijbranche

Geplaatst op: 11-10-2011

IVM geeft positief oordeel over certificeringssysteem van drogisterijbranche

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft op verzoek van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) het certificeringssysteem van de drogisterijbranche onderzocht.

Bruikbare adviezen

Het IVM oordeelt positief over ons certificeringssysteem als instrument om de wettelijk verplichte verantwoorde zorg in te vullen en te meten. Daarbij geeft het instituut nog een aantal bruikbare adviezen wat betreft o.a. het toepassen van de kassacheck en de opzet van de zelfzorgstandaarden.

Doel van het onderzoek

De consument in de drogisterij moet kunnen rekenen op verantwoorde zorg bij de aankoop van een zelfzorggeneesmiddel. Om die reden werken wij als branche al jarenlang met een certificeringsysteem. Hiermee willen we een goede invulling geven aan de wettelijke verplichte verantwoorde zorg bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen. Het CBD heeft het certificeringssysteem laten toetsen door een onafhankelijke en deskundige partij om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Zijn de veldnormen (waarborgeisen en zelfzorgstandaarden) een adequate uitwerking van de wettelijke eis van verantwoorde zorg?
  • Zijn de meetinstrumenten van de auditoren die de controles uitvoeren, geschikt en betrouwbaar?

Onafhankelijk oordeel

Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Dat is een onafhankelijk, deskundig en breed erkend instituut dat als doelstelling heeft goed, veilig en doelmatig medicijngebruik te bevorderen, door middel van praktijkgerichte kennis en oplossingen. Het IVM heeft het certificeringssysteem grondig en uitgebreid onderzocht .

Het certificeringssysteem

Er is gekeken naar de manier waarop de wettelijk verplichte verantwoorde zorg is uitgewerkt in de certificeringseisen. Ook de zelfzorgstandaarden als adviesinstrument zijn kritisch beoordeeld. Verder is er gekeken naar de opzet van de audits. Tot slot is het certificeringssysteem uitgebreid vergeleken met andere kwaliteitsstandaarden in de zorg, zoals de NAN-norm van de apothekers en de kwaliteitszorgsystemen ISO en HKZ.

IVM: Certificering is professioneel kwaliteitssysteem

Het certificeringssysteem van de drogisterijbranche kan de vergelijking met andere kwaliteitsstandaarden in de zorg prima doorstaan. Het CBD heeft een professioneel en gedegen systeem ontwikkeld, aldus het IVM. Binnen dit systeem is de eis van verantwoorde zorg volledig en juist ingevuld, waarbij het IVM nog een aantal aanbevelingen doet voor verdere verbetering.

Gespecialiseerd in zelfzorg

Het toezicht van de drogist op de geneesmiddelenverkoop is prima geborgd, vindt IVM, de klant wordt op vele manieren gewezen op de mogelijkheid om advies te krijgen, en deze (assistent-)drogisten zijn goed zichtbaar aanwezig in de winkel. Daarnaast merkt IVM op dat (Assistent-)drogisten als sterk punt hebben dat zij vanuit hun vakopleiding gespecialiseerd zijn in zelfzorg. Hierdoor hebben zij de juiste deskundigheid en kennis om goed advies te geven. Ook de nascholing is goed geregeld. Tot slot wordt volgens het IVM in het certificeringssysteem door de auditoren op een betrouwbare manier gemeten of in een drogisterij verantwoorde zorg wordt geboden. Het rapport beschrijft daarbij nog een paar mogelijkheden om de kwaliteit van die metingen nog verder te verbeteren.

Zelfzorgstandaarden

De aanbevelingen van het IVM hebben o.a. betrekking op de Zelfzorgadvieskaarten. IVM suggereert om deze uit te breiden waardoor alle benodigde informatie op één kaart wordt samengevoegd. Een andere belangrijke aanbeveling betreft de kassacheck. Het IVM vindt de kassacheck een nuttig en belangrijk instrument. Een absoluut onmisbare eerste stap naar een goed advies. Daarover bestaat wat het IVM betreft geen discussie.

Kassacheck

Wel bestaat er bij IVM twijfel of de kassacheck wel genoeg inspeelt op de situatie waarin een klant zich niet bewust is van de mogelijke risico's die hij loopt en daarom zegt geen behoefte aan advies te hebben. Een klant kan immers uit onwetendheid zeggen dat hij geen behoefte heeft aan advies, terwijl hij dit advies wel degelijk nodig heeft. Weliswaar wordt de klant in zo'n geval verwezen naar de bijsluiter, maar het IVM vindt dit niet voldoende. Het rapport bevat een aantal oplossingsrichtingen waar het CBD de komende tijd mee aan de slag gaat. Tenslotte doet het IVM nog enkele suggesties voor een eventuele verdere ontwikkeling van het certificeringssysteem en kwaliteitsbeleid van de drogisterijbranche in de toekomst.

Op de goede weg

Het CBD is blij met het positieve oordeel van IVM, de erkenning voor het certificeringssysteem en de waardevolle aanbevelingen in het rapport. Marten Hummel, directeur CBD: "Deels was het CBD al bezig om deze uit te voeren en wat betreft de overige aanbevelingen gaan we in de praktijk testen hoe ze het beste uitgewerkt kunnen worden. Het rapport is voor onze branche in elk geval een bevestiging dat we op de goede weg zitten met ons certificeringssysteem. En het biedt concrete en waardevolle handvatten om de kwaliteit ervan steeds verder te verbeteren. Waardoor we de consument telkens weer een stukje beter kunnen adviseren over zelfzorg, want daar draait het uiteindelijk om."

 

Het volledige rapport is te downloaden op de website van IVM en de website van het CBD bij Pers.

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief