HBD komt met oplossing voor kwetsbare winkelgebieden

Geplaatst op: 31-07-2012

HBD komt met oplossing voor kwetsbare winkelgebieden

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een uiterst succesvolle methode om criminaliteit en overlast in winkelgebieden terug te dringen. Voor het slagen van een KVO-project is echter een goed georganiseerde ondernemersvereniging onontbeerlijk en juist die ontbreekt vaak in de meest kwetsbare winkelgebieden.

Met pre-KVO biedt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) nu een oplossing voor dit probleem.

Aanpak winkelcriminaliteit

Hendrik-Jan Kaptein, hoofd afdeling Bestrijding Winkelcriminaliteit van het HBD over de aanleiding: "Iedereen is het er inmiddels over eens dat de KVO-aanpak prima werkt. In winkelgebieden die werken met KVO zien we aanzienlijk minder criminaliteit en overlast. En niet alleen wij, ook onafhankelijk onderzoek toont dat ondubbelzinnig aan. Probleem is echter dat voor een succesvol KVO-project een goed georganiseerde ondernemersvereniging nodig is. Maar wat je nu vaak ziet is dat juist in de risicovolle winkelgebieden waar de meeste overvallen plaatsvinden, die ondernemersvereniging ontbreekt of nauwelijks functioneert."

Kwartiermaken

Met pre-KVO biedt het ministerie van Veiligheid en Justitie een oplossing voor dit probleem. Kaptein: "Pre-KVO houdt in dat een kwartiermaker van het HBD winkelgebieden die nog onvoldoende georganiseerd zijn of waar onvoldoende onderling vertrouwen is, klaarstoomt om samen aan de slag te gaan. Pre-KVO legt zo de basis voor KVO, maar kan ook prima fungeren als voedingsbodem voor bijvoorbeeld straatmanagement of het realiseren van een ondernemersfonds. In elk gebied kijken we welke concrete maatregel we kunnen uitvoeren om te laten zien dat samenwerken ook echt iets oplevert."

Pre-KVO in de praktijk

Vaak is het de gemeente die als eerste constateert dat een winkelgebied uit een oogpunt van veiligheid in de versukkeling is geraakt of dreigt te raken en daarom bij het HBD aan de bel trekt. Kaptein: "De kwartiermaker van het HBD begint met het in kaart brengen van de problemen via een zogenoemde quick-scan. Op het moment dat die inventarisatie compleet is en we het met elkaar eens zijn dat het geschikt gebied is voor een pre-KVO, maken we met de diverse partijen afspraken en gaan we daadwerkelijk aan de slag.

Subsidie

Kapteins: "De kosten van een dergelijk project bedragen 25.000 euro, het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidieert daarvan via het HBD 15.000 euro. Voordat we beginnen verlangen we van de gemeente de toezegging 10.000 euro bij te dragen aan het project, ofwel twee vijfde van de totale kosten. Overigens kunnen ook ondernemers of de eigenaren van winkelgebieden bij het HBD aankloppen als zij menen dat deze aanpak voor hen perspectief biedt en zij hiervoor de financiële middelen hebben."

Vertrouwen

"Vervolgens gaan we concreet aan de slag in het winkelgebied. We concentreren ons eerst op de ondernemers en laten de andere partijen nog even met rust. Onze kwartiermaker moet eerst alle ondernemers in het winkelgebied leren kennen en hun vertrouwen krijgen. Hij inventariseert welke ondernemers eventueel bereid zijn iets extra te doen, bijvoorbeeld deelnemen in het bestuur van de ondernemersvereniging in oprichting. De kwartiermaker moet in deze fase de nodige overtuigingskracht aan de dag leggen, want vaak is sprake van oud zeer, bijvoorbeeld door eerdere projecten die zijn mislukt of wrevel tussen de gemeente en ondernemers of tussen de ondernemers onderling. De kwartiermaker gaat daarmee aan de slag en zoekt oplossingen. Hij zorgt voor de oprichting van een werkgroep die de eerste concrete maatregel begeleidt. Daarna volgt het formeel organiseren van de ondernemersvereniging en het starten van het KVO. Al met al is dat een arbeidsintensief proces en dat maakt het relatief kostbaar."

Succesvolle pilots

Het HBD heeft pre-KVO in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in drie totaal verschillende winkelgebieden beproefd en de methodiek ‘fijn geslepen', aldus Kaptein. Dit zijn winkelcentrum Leyweg in Den Haag, de Kinkerstraat in Amsterdam en de Oude Haagdijk/Haagdijk in Breda.

 

Meer informatie vindt u op www.hbd.nl

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief