HBD helpt ondernemers met duurzaam ondernemen

Geplaatst op: 23-07-2012

HBD helpt ondernemers met duurzaam ondernemen

Detaillisten die de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering willen verbeteren, kunnen vanaf nu terecht op de website www.duurzamedetaillist.nl.

Met dit initiatief wil het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) detaillisten bewuster te maken van de voordelen van duurzaam ondernemen en helpen de mogelijkheden in het eigen bedrijf te vinden.

Vier specifieke websites

Om de adviezen zo goed mogelijk af te stemmen op de bedrijfseigenschappen zijn er vier specifieke websites ontwikkeld:

 

Adviezen, tips en praktijkvoorbeelden

Duurzaamheid is een breed begrip. Daarom heeft het HBD een stakeholdersonderzoek uitgevoerd in deze vier brancheclusters. Daaruit werd duidelijk welke duurzaamheids-thema's van belang zijn voor verschillende branches en waar kansen en verbetermogelijkheden liggen. Op basis van deze resultaten zijn voor de vier brancheclusters specifieke websites ontwikkeld met elk een vragenlijst, tips en praktijkvoorbeelden.

Duurzaamheid borgen

Aan de hand van de vragenlijst zien detaillisten hoe zij scoren op zeven verschillende aandachtsgebieden op het vlak van duurzaam ondernemen en krijgen ze praktische tips om dit te verbeteren. Een volledig ingevulde vragenlijst levert een rapportage c.q. actieplan op waarmee de detaillist zelf gericht maatregelen kan nemen om de duurzaamheid in het bedrijf te borgen. De praktijkvoorbeelden ten slotte laten zien hoe collega-ondernemers bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief