E-learning module Maak een veiligheidsplan voor je winkel

Geplaatst op: 26-09-2012

E-learning module Maak een veiligheidsplan voor je winkel

In de Week van de Veiligheid, 8 t/m 14 oktober 2012, lanceren Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Detailhandel Nederland een e-learning module Maak een veiligheidsplan voor je winkel. Deze internettraining is het resultaat van een gezamenlijk project om de preventie van winkelcriminaliteit beter in te bedden in het MBO-detailhandelsonderwijs.

Ook voor ondernemers die de veiligheid in en om hun winkel willen verbeteren, is de training echter een prima handvat.

Aanleiding van het veiligheidsplan

Andy van Doorn, secretaris van de Stichting Opleidingsfonds HBD over de aanleiding: "Samen met Detailhandel Nederland heeft het HBD onderzocht wat in het MBO-detailhandelsonderwijs onderwezen wordt op het vlak van veiligheid. Uit die analyse bleek dat op uitvoerend niveau de opleidingen weliswaar aandacht besteden aan veiligheid, maar dat het maken van een veiligheidsplan ontbrak in de opleidingen filiaalmanager en ondernemer detailhandel. Juist van filiaalmanagers en ondernemers wordt echter verwacht dat zij zorgdragen voor een dergelijk plan. Door het zogenoemde kwalificatiedossier te herzien, hebben we er nu voor gezorgd dat het maken van een veiligheidsplan wel onderdeel wordt van de opleiding."

Handvatten voor veiligheid

Een volgende stap was het ontwikkelen van een praktisch leermiddel, wat heeft geresulteerd in de e-learning module Maak een veiligheidsplan voor je winkel. Van Doorn: "In de training wordt stapsgewijs uitgelegd waarom een veiligheidsplan noodzakelijk en nuttig is, wat het maken van een veiligheidsplan inhoudt en waar op gelet moet worden. Daarbij gaat het zeker niet alleen om technische aspecten als routing, spiegels, camera's, etc. De module biedt juist een handvat om veiligheid in de winkel te organiseren, iets waarin een filiaalmanager, franchiser of ondernemer het voortouw moet nemen."

Beveiligingsadviseur

De deelnemer aan de training krijgt de ‘rol' toebedeeld van een (virtuele) filiaalmanager die verantwoordelijk is voor een winkel. Bij het begin van de training maakt de deelnemer kennis met een beveiligingsadviseur. Na kort te hebben stilgestaan bij de bedreigingen en gevolgen van winkelcriminaliteit, stelt deze expert voor om samen met de filiaalmanager een rondgang door de winkel te maken. Tijdens deze ‘tour' wordt de deelnemer geconfronteerd met uiteenlopende situaties en gevraagd hoe hij (of zij) in die situatie zou handelen. In de training komen verschillende onderdelen van een veiligheidsplan aan bod zoals: opening van de winkel; geld en kassa; diefstal; overval, etc. Per onderdeel krijgt de deelnemer steeds een of twee cases gepresenteerd, waarop hij moet reageren. Vervolgens krijgt de deelnemer feedback van de veiligheidsadviseur. Dat levert tips op, die na afloop van de training gedownload kunnen worden samen met een generieke checklist. Daarmee kunnen de deelnemers aan de slag en hun eigen veiligheidsplan maken. De training duurt in totaal ongeveer 50 minuten.

Geen doel op zich

Van Doorn wijst erop dat de training niet alleen is ontwikkeld voor ROC-studenten, maar vooral ook voor ondernemers in het MKB. Zij kunnen de training gratis doen op www.hbd.nl naast andere e-learning modules die het HBD op het gebied van veiligheid heeft ontwikkeld, zoals Agressie in de winkel, Voorkom een overval en Aanhouden van winkeldieven. Hij heeft wel een boodschap voor filiaalmanagers en ondernemers: "Zij moeten het uiteraard niet laten bij de training en het maken van het plan. Een veiligheidsplan is geen doel op zich. Als het klaar is, kun je niet achterover leunen. Dan wordt het een papieren tijger. Dus ga er daadwerkelijk mee aan de slag, voer de afspraken uit, ga de interactie aan met collega-winkeliers en anderen die een rol spelen als het gaat om de veiligheid in en om de winkel te verbeteren. Daar is het natuurlijk uiteindelijk voor bedoeld."

Regelmatig actualiseren

Ook Sander van Golberdinge, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland, is blij dat de e-learning module nu breed beschikbaar is: "Iedereen die in de detailhandel werkt, kan met criminaliteit te maken krijgen. Dus is het zaak, dat je daar goed op bent voorbereid. Voor filiaalmanagers en zelfstandige ondernemers houdt dat ook in, dat ze een veiligheidsplan kunnen maken. Het is niet meer dan logisch dat het detailhandelsonderwijs daar aandacht aan besteedt, toch gebeurde dat nog niet. Daar is nu in voorzien. En daar komt bij dat door de gekozen vorm de training veel breder bruikbaar is dan alleen in het MBO-onderwijs. Iedereen in detailhandel kan er zijn voordeel ermee doen." Ook benadrukt Van Golberdinge om het geleerde in de praktijk toe te passen, de module elk jaar een keer te doorlopen en het veiligheidsplan opnieuw onder de loep te nemen.

Vanaf 8 oktober is de training Maak een veiligheidsplan voor je winkel online te volgen via www.hbd.nl/veiligheidsplan.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief