Drogisterijbranche blij met het beleidskader voor afnemen van examens

Geplaatst op: 09-07-2013

Drogisterijbranche blij met het beleidskader voor afnemen van examens

Op maandag 1 juli jl. zijn in de Staatscourant de Beleidsregels gepubliceerd voor aanwijzing van examenorganisaties in de drogisterijbranche. Deze regels omschrijven aan welke eisen examenorganisaties worden getoetst voordat de minister van VWS hen de wettelijke bevoegdheid kan geven om examens voor (assistent)drogist af te nemen.

Kwaliteitseisen examens

Zowel de inhoudelijke toetsing van de kennis en vaardigheden van de kandidaat als de wijze waarop de examinering plaatsvindt, moet voldoen aan kwaliteitseisen. De beleidsregels zijn vastgesteld door de minister van VWS op advies van een commissie waarin het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de Consumentenbond en Neprofarm vertegenwoordigd zijn. De beleidsregels vormen een antwoord op de onduidelijkheid in de branche over de vraag aan welke eisen de vakdiploma's voor (assistent)drogist moeten voldoen.

Examenorganisaties

De discussie over kwaliteitseisen voor het vakdiploma ontstond enige tijd geleden met de verlening van examenbevoegdheid aan Drogisterijcollege als tweede examenorganisatie naast Pharmacon Examens. De exameneisen en manier van examinering van beide organisaties kwamen onderling niet overeen en er ontstond in de branche twijfel over de kwaliteit van de examens van Drogisterijcollege.

Verantwoorde zorg leveren

Directeur Marten Hummel, directeur van het CBD (Centraal Bureau Drogisterijbedrijven): "De onduidelijkheid ontstond doordat Drogisterijcollege werd aangewezen als bevoegde examenorganisatie zonder dat helder was op basis van welke kwaliteitstoets dat was gebeurd. Het CBD is daarom blij met het beleidskader. Het moet niet alleen voor gelijkwaardige diploma's zorgen, maar ook de drogisterijbranche de zekerheid bieden dat de afgegeven diploma's van voldoende niveau zijn om als branche te kunnen waarborgen dat in drogisterijen verantwoorde zorg wordt geleverd, zoals de Geneesmiddelenwet dat vraagt."

Vrijwillig laten toetsen

Nu het beleidskader vast ligt, heeft Pharmacon aangegeven zich vrijwillig te willen laten toetsen aan deze eisen. Marten Hummel: "We vertrouwen erop dat Drogisterijcollege dit ook zal doen, zodat in de branche duidelijkheid ontstaat over de status van de door haar afgegeven diploma's en zodat wij weten of ze door PCO erkend kunnen worden voor de certificering."

Over het beleidskader 

Het beleidskader geeft een basis voor toetsing van de inhoudelijke kwaliteit van de examens - kort gezegd: wat moeten een drogist en assistent-drogist tenminste weten en kunnen om voldoende toegerust te zijn voor hun rol als zelfzorgadviseur in het kader van de wettelijke eis van verantwoorde zorg. Daarnaast biedt het beleidskader regels voor de manier waarop de examens afgenomen moeten worden, dit onder meer met het oog op fraudepreventie.

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief