Digitale Arbocatalogus "metplezierwerkenindedrogisterij.nl" gelanceerd

Geplaatst op: 06-07-2012

Digitale Arbocatalogus

Sinds 5 juli hebben werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk een digitale arbocatalogus gelanceerd, een handige online gids die voor werknemers en werkgevers overzichtelijk op een rij zet met welke risico's je in de drogisterij te maken kunt krijgen en welke oplossingen hiervoor beschikbaar zijn.

De arbocatalogus www.metplezierwerkenindedrogisterij.nl. is het resultaat van een cao afspraak die is gemaakt tussen FNV en CNV en de VDB (waarin onder meer de VDF en de KNDB vertegenwoordigd zijn).

Online oplossingenboek

Als basis voor de arbocatalogus is een onderzoek gebruikt dat is uitgevoerd door TNO Arbeid. In dit onderzoek werden een aantal knelpunten in de sector geconstateerd. Sindsdien is zorgvuldig gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de arbocatalogus, met als resultaat een ‘online oplossingenboek' met als onderwerpen ‘werkdruk' en ‘veiligheid'. Het thema ‘veiligheid' heeft betrekking op het voorkomen van ongewenst gedrag, dus sociale veiligheid. Desgewenst kan de arbocatalogus in de toekomst verder uitgebreid worden. Het CBD heeft de totstandkoming van de arbocatalogus gefaciliteerd en zal ook als beheerder van de website toekomstige ontwikkelingen blijven volgen.

Hoe werkt de digitale arbocatalogus?

De Arbeidsinspectie zal de catalogus als referentiekader nemen bij de door haar uit te voeren inspecties bij de bedrijven in de drogisterijsector. Niet alle oplossingen zijn voor iedere werkgever te gebruiken. In een grote winkel zijn andere oplossingen mogelijk dan bijvoorbeeld in een winkel met een tweemans bezetting. Verder is de problematiek in een stadswinkel heel anders dan een dorpswinkel en dus zullen andere oplossingen relevant zijn.

"Met deze arbocatalogus beschikken we over een informatieve, eigentijdse en toegankelijke website met grote waarde voor de drogisterijbranche", aldus Ignace van Poecke, voorzitter van het CBD. "Werkgevers en werknemers kunnen er oplossingen vinden voor situaties waar zij in de winkel tegenaan lopen op gebied van veiligheid en werkdruk."

Michiel Wallaard, CNV, vult aan: "Voor het vinden van adequate en passende oplossingen, zijn er diverse bedrijfsbezoeken uitgevoerd en hebben zowel werkgevers als werknemers input gegeven tijdens een klankbordgroepbijeenkomst. Essentieel met het oog op de aansluiting van de arbocatalogus bij de dagelijkse praktijk op de winkelvloer. Daarnaast is er een beroep gedaan op de expertise van een ergonoom en een arbodeskundige bij ontwikkeling van de arbocatalogus."

Evaluatie

De Arbeidsinspectie heeft de betrokken partijen succes gewenst met de verdere implementatie en waardeert de inspanningen die zij hebben gedaan om de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden nader in te vullen. Afgesproken is dat er tussentijds een evaluatie zal komen m.b.t. het gebruik van de arbocatalogus.

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief