Deels nieuw bestuur voor KNDB

Geplaatst op: 01-08-2011

Deels nieuw bestuur voor KNDB

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 juni jl. hebben de leden van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) uit hun midden enkele nieuwe bestuursleden benoemd.

Het doel van het nieuwe bestuur is het verwerven van een sterke positie voor de KNDB.

Innovatief ondernemerschap

Er wordt gezocht naar een takenpakket dat is gericht op innovatief ondernemerschap en dat rekening houdt met een gedegen en gedragen toekomstvisie. De komende maanden zal worden gewerkt aan deze toekomstvisie en zal het bestuur hierover in gesprek gaan met gelieerde partijen. Na de zomer organiseert de KNDB een tweede Algemene Ledenvergadering speciaal bedoeld om de plannen te delen.

KNDB blijft op zoek naar bestuurders

De heren Jan Stomphorst en Frank Turksma stellen zich beschikbaar om tijdelijk het bestuur in haar taak te ondersteunen. De heer Marinus van Loon zal het bestuur adviseren. Na het aftreden van voorzitter Ton Penders neemt vice-voorzitter Bob van Rheenen zijn taken tijdelijk over. De KNDB blijft op zoek naar bestuurders en vraagt met name vrouwelijke ondernemers met een visie een bestuursfunctie te overwegen.

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief