CBD: Onderzoek Consumentenbond geeft geen representatief beeld van kwaliteit zelfzorgadvies in drogisterij

Geplaatst op: 26-08-2013

CBD: Onderzoek Consumentenbond geeft geen representatief beeld van kwaliteit zelfzorgadvies in drogisterij

Het CBD (Centraal Bureau Drogisterijbedrijven) heeft kennis genomen van een recent onderzoek van de consumentenbond naar advisering door drogisten. Het onderzoek geeft volgens het CBD geen representatief beeld van de kwaliteit van het advies in de drogisterij en de rol die de drogist zou moeten vervullen.

Diclofenac met receptgeneesmiddel

De case ging over gebruik van de pijnstiller diclofenac (niet op recept) in combinatie met langdurig gebruik van een receptgeneesmiddel (een bloedverdunner). De drogist had volgens de onderzoekers moeten achterhalen dat de klant deze receptgeneesmiddelen gebruikte en daarom het gebruik van diclofenac moeten afraden. Op dat punt is enige nuance nodig. Het behoort tot de rol van de huisarts om zijn patiënt te informeren welke geneesmiddelen er niet gebruikt mogen worden met een receptgeneesmiddel. Het is niet aan de drogist om bij de kassa te vragen naar het gebruik van receptgeneesmiddelen. Van de consument mag ook verwacht worden dat hij er alert op is of een zelfzorgmiddel en een receptgeneesmiddel samen gebruikt kunnen worden.

Verantwoord advies

Wat mag er wél van de drogist worden, als invulling van verantwoorde zorg? De drogist moet de klant adviseren, tenzij de klant aangeeft daar geen behoefte aan te hebben. Dat betekent: (1) de kassamedewerker moet checken of de klant advies wil. Belangrijk, omdat de klant daarmee uitgenodigd wordt zelf ook om vragen te stellen. (2) Als de klant geen advies wil, dan moet de medewerker de klant in dit geval erop wijzen om de bijsluiter te lezen. (3) Als de klant wél advies wil, wordt hij geholpen door een gediplomeerde (ass)drogist, aan de hand van de WASA-vragen die van toepassing zijn. (4) Mocht de klant tijdens het gesprek duidelijk maken dat hij bloedverdunners gebruikt, dan moet de (ass)drogist de klant naar de huisarts verwijzen of een alternatief bieden.

Bijsluiter zelfzorgmiddelen

Wat betreft de resultaten: De meerderheid deed de kassacheck maar wij vinden dat alle gecertificeerde drogisterijen dit moeten doen. Hier gaan we extra aandacht aan besteden. Verder wezen de meeste onderzochte drogisterijen de klant erop om de bijsluiter te lezen. Dat is relevant in deze case, want in de bijsluiter wordt o.a. gewezen op o.a. de wisselwerking met bloedverdunners. Wat betreft het eindadvies: moeilijk te beoordelen, omdat de onderzoekers in feite iets toetsen wat volgens ons niet tot de primaire rol van de drogist behoort en ook niet overeenkomt met onze adviesrichtlijnen. (Namelijk: de vraag of een drogist vraagt naar receptgeneesmiddelengebruik).

Kwaliteit voorlichting

Kwaliteit van zelfzorgvoorlichting is en blijft een belangrijk speerpunt in onze branche waar hard aan gewerkt wordt. Externe mystery shop onderzoeken kunnen ons helpen om deze kwaliteit aan te scherpen. Dit onderzoek geeft, door de keuze voor de case en de beoordelingscriteria, geen representatief beeld van de voorlichting in drogisterijen en dat vinden we jammer.

Gecertificeerde drogisterijen

In onze branche werken wij met een keurmerk ter bevordering van verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. In deze gecertificeerde drogisterijen wordt advies gegeven door (assistent)drogisten die opgeleid zijn om verantwoorde zorg te leveren. Zij kennen de Drogistenzelfzorgstandaarden, weten hoe ze toegepast moeten worden en worden permanent nageschoold. Uit eerdere onderzoeken van o.a. de Consumentenbond bleek dat gecertificeerde winkels beter scoren op zelfzorgadvisering.

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief