CBD lanceert keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg'

Geplaatst op: 12-09-2013

CBD lanceert keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg'

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven lanceerde 10 september jl. een nieuwe naam en nieuw logo voor haar keurmerk voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen: de Erkend Specialist in Zelfzorg. Ook is de consumentenwebsite www.erkendspecialistinzelfzorg.nl live gegaan.

Hiermee is een startschot gegeven aan een serie activiteiten waarmee de drogisterijbranche, via goede voorlichting en verantwoorde zorg, haar bijdrage wil leveren aan veilig gebruik van zelfzorggeneesmiddelen door consumenten.

Verantwoorde zorg belangrijk

Het is van belang dat het juiste middel voor een zelfzorgkwaal wordt gebruikt. En net als bij receptgeneesmiddelen kan ook het (onbedoeld) verkeerd gebruik van zelfzorggeneesmiddelen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo zijn er bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen waarmee men niet mag autorijden, of middelen die niet bij zwangerschap gebruikt kunnen worden. Middelen die niet geschikt zijn voor kinderen. Of die niet langer dan een bepaald aantal dagen achter elkaar gebruikt mogen worden. Het is dus belangrijk dat consumenten goed advies krijgen bij aankoop van een zelfzorggeneesmiddel. Daarom vereist de Geneesmiddelenwet dat bij de verkoop van de meeste zelfzorggeneesmiddelen verantwoorde zorg geleverd moet worden.

De 5 zekerheden

De drogisterijbranche vult de wettelijke eis van verantwoorde zorg in met het keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg'. Kern van dit kwaliteitssysteem voor geneesmiddelenverkoop vormen de ‘5 zekerheden':

1: De kassacheck: controle of de klant advies nodig heeft.
2: Als de klant advies wil: advies door gediplomeerde drogisten en assistent-drogisten met gedegen en actuele kennis over zelfzorggeneesmiddelen, volgens landelijke adviesstandaarden.
3: Waar nodig wordt de klant doorverwezen naar de huisarts, bijvoorbeeld als de klachten aanhouden of wanneer de klacht niet op het terrein van de drogist ligt.
4: Aandacht voor veiligheid, bijvoorbeeld door klanten in sommige gevallen ongevraagde waarschuwingen mee te geven en erop te letten dat kleine kinderen geen geneesmiddelen uit de schappen pakken.
5: Continue bewaking van kwaliteit van de zelfzorgvoorlichting in de drogisterij.

Drogisterijen met het keurmerk moeten voldoen aan strenge eisen omtrent de geneesmiddelenverkoop en worden jaarlijks gecontroleerd. Ze zijn te herkennen aan het blauwgroene raamvignet. Het kwaliteitssysteem is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en in 2010 positief beoordeeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Risico's geneesmiddelengebruik

Inmiddels heeft 75% van de drogisterijen het keurmerk 'Erkend Specialist in Zelfzorg'. Een goede aanleiding voor de branche om bij de consument door middel van een serie voorlichtingsacties de aandacht te vragen voor het belang van verantwoord geneesmiddelengebruik en goed zelfzorgadvies. Marten Hummel, directeur CBD: "Dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat veel consumenten zich niet bewust zijn van de risico's van verkeerd gebruik, onvoldoende kennis hebben over juist gebruik van zelfzorggeneesmiddelen en bovendien niet weten over welke kennis de drogisterijmedewerkers beschikken."

Belang van goede advisering

In een videoboodschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen die bij de lancering van het nieuwe logo werd vertoond, onderschrijft prof. dr. H.G.M. Leufkens het belang van goede advisering en gaat hij in op de rol die de drogist volgens het College zou moeten vervullen als schakel in de zorgketen.

Voorlichtingscampagnes

Na deze kick-off volgt eind september een voorlichtingscampagne over bijwerkingen van geneesmiddelen, in samenwerking met het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Gevolgd door een voorlichtingscampagne over verantwoord gebruik van pijnstillers in de maand november, in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Veilig gebruik van zelfzorggeneesmiddelen

Met goede voorlichting en verantwoorde zorg wil de drogisterijbranche de consument optimaal ondersteunen bij een veilig gebruik van zelfzorggeneesmiddelen. Een doelstelling die aansluit bij het overheidsbeleid op het gebied van gezondheidszorg, waarin meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van consument en patiënt gevraagd wordt. Er zal vaker een beroep worden gedaan op zelfzorg, waardoor de drogist een grotere rol krijgt in het zorgdomein én waardoor verantwoorde zelfzorg dus steeds belangrijker wordt.

Kijk voor meer informatie over het keurmerk en de eisen waar deze drogisterijen aan moeten voldoen op www.erkendspecialistinzelfzorg.nl

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief