CBD en KNDB bieden voor drogist hulpmiddel bij claimsverordening

Geplaatst op: 30-01-2013

CBD en KNDB bieden voor drogist hulpmiddel bij claimsverordening

Sinds vorige week is op de website van het CBD (Centraal Bureau Drogisterijen) bij wet- en regelgeving nieuwe informatie opgenomen over de Claimsverordening. Nieuwe regelgeving waar ook de drogist mee te maken heeft.

Inzicht in vragen

Op de site van het CBD zijn 2 lijsten gepubliceerd, deze geven inzicht in de vraag (1) welke leveranciers hebben verklaard zich aan de normenlijst op www.koagkag.nl te houden en (2) welke leveranciers zich bovendien preventief hierop laten toetsen door de KOAG/KAG. Drogisten kunnen zelf besluiten of zij deze lijsten gebruiken. Leveranciers zijn niet verplicht om zich aan te melden voor de lijst.

Gezondheidsclaims 

Gezondheidsclaims op verpakkingen en in reclame-uitingen zoals folders, bladen etc. van voeding en voedingssupplementen zijn sinds 14 december 2012 verboden als ze niet voldoen aan de Claimsverordening. Wat betekent dit voor de drogist? Gezondheidsclaims die zijn toegestaan, zijn gepubliceerd in de Europese Verordening (EU) nr. 432/2012 (zogenoemde Claimsverordening). De toegestane en verboden claims zijn terug te vinden in het Europese register. Verder hebben industrie en handel op basis van de Claimsverordening een indicatieve normenset/database ontwikkeld. Hierin is te lezen welke gezondheidsclaims in alternatieve bewoording worden toegestaan voor verpakkingen, websites, en reclames van voeding en voedingssupplementen.

Toetsing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven zich bij de controle eerst te richten op leveranciers en groothandels. Wanneer er echter klachten van consumenten(organisaties) komen, moeten zij daar wel werk van maken.  De Keuringsraad KOAG/KAG biedt de mogelijkheid aan leveranciers om zich vrijwillig te conformeren aan de preventieve toetsing van verpakkingen en reclame-uitingen aan de indicatieve normenset/database op www.koagkag.nl. Daarom hebben CBD en KNDB aan leveranciers gevraagd een verklaring te sturen waarin zij aangeven zich te houden aan de normenset en/of zich te conformeren aan de preventieve toetsing.

Hulpmiddel voor drogisten

De verklaringen van de leveranciers zijn verzameld en verwerkt tot twee lijsten die te vinden zijn op de website van het CBD onder Claimsverordening. Lijst A bevat leveranciers die verklaard hebben zich aan de normenlijst op www.koagkag.nl te houden. Lijst B laat zien welke leveranciers zich bovendien preventief hierop laten toetsen door de KOAG/KAG.  Als drogist moet u weten of de gezondheidsclaims op verpakkingen en reclame-uitingen over producten die u verkoopt aan de Claimsverordening voldoen. De publicatie van deze twee lijsten door CBD en KNDB is een hulpmiddel voor drogisten. Drogisten kunnen zelf besluiten of zij deze lijsten wel of niet gebruiken.

Verklaring

Regelmatig worden de lijsten geactualiseerd. Heeft u een leverancier die niet op de lijst staat, maar wel op de lijsten zou moeten of willen staan? Wijs hem/haar dan s.v.p. op het bestaan van deze lijst. Leveranciers die nog niet op de lijst staan en dat wel graag willen, kunnen op de website van het CBD (bij Claimsverordening) een verklaring invullen en toesturen aan het CBD. Medewerking van de leveranciers gebeurt op vrijwillige basis.

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief