Cao Drogisterijbranche Algemeen Verbindend verklaard

Geplaatst op: 22-08-2011

Cao Drogisterijbranche Algemeen Verbindend verklaard

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Drogisterijbranche Algemeen verbindend verklaard.

Voor alle werkgevers en werknemers

Dit besluit is op 11 augustus jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Door deze Algemeen verbindend verklaring (AVV), gelden de afspraken in de cao voortaan voor alle werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in onze branche.

Individuele arbeidsovereenkomsten

De sociale partners hebben de Algemeen Verbindend Verklaring aangevraagd omdat zij het van belang vinden dat de arbeidsvoorwaarden die worden afgesproken, voor alle medewerkers gelden. De AVV geldt vanaf 11 augustus jl., de datum waarop het gepubliceerd is in de Staatscourant. De cao-bepalingen werken automatisch door de AVV ook door in de individuele arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste cao-afspraken zijn hieronder nogmaals opgenomen.

Looptijd van Drogisterijbranche

De cao van de Drogisterijbranche heeft een looptijd van 18 maanden, ingaande op 1 oktober 2010 tot en met 31 maart 2012.

Loonaanpassing

De bedragen in de loonschalen in deze cao, met uitzondering van de schaallonen met ervaringsjaren voor jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar, alsmede de feitelijke lonen, worden op:

  • 1 april 2011 (periodeloners: 28 maart 2011) verhoogd met 1,25%
  • 1 oktober 2011 (periodeloners: 10 oktober 2011) verhoogd met 1%

De schaallonen met ervaringsjaren voor jeugdigen in de leeftijd 19 tot en met 22 jaar worden op:

  • 1 april 2011 (periodeloners: 28 maart 2011) verhoogd met 2%
  • 1 oktober 2011 (periodeloners: 10 oktober 2011) verhoogd met 1,5% 

 

 

Meer artikelen

Default 120x600
Algemeen
Schrijf u in voor de nieuwsbrief