1 op de 3 Nederlanders gebruikt zelfzorggeneesmiddelen

Geplaatst op: 21-09-2011

1 op de 3  Nederlanders gebruikt zelfzorggeneesmiddelen

Ongeveer een derde van de Nederlanders gebruikte in 2010 niet voorgeschreven medicijnen, ongeveer 15 procent gebruikt zowel wel als niet voorgeschreven geneesmiddelen.

Met en zonder recept

Het aantal mensen dat medicijnen zonder recept gebruikt, is even hoog als het aantal dat voorgeschreven medicijnen gebruikt. Het grootste deel van deze zelfzorggeneesmiddelen (76%) wordt via de drogisterijen verkocht.

Gebruik hoger bij vrouwen

Uit het onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bleek dat dertigers en kinderen tot 4 jaar de meeste zelfzorggeneesmiddelen gebruiken. Het gaat om ongeveer 40 procent. Het gebruik is ook gemiddeld hoger onder vrouwen en hoogopgeleiden. Lager opgeleiden gebruiken juist meer receptgeneesmiddelen.

Pijn- en koortswerende middelen

Gemiddeld vier op de tien vrouwen tegenover bijna 3 op de tien mannen gebruiken zelfzorggeneesmiddelen. Vrouwen gebruiken vooral vitamines, mineralen, homeopathische middelen en medicijnen tegen reuma en gewrichtspijn. Bij mannen richt het gebruik zich vooral op pijn- en koortswerende middelen en medicijnen tegen verkoudheid.

Hoe ouder, hoe hoger

Uit de CBS-cijfers blijkt: hoe ouder, hoe hoger het gebruik van voorgeschreven medicijnen. Van de baby's en kinderen tussen 0 en 4 jaar heeft 15 procent voorgeschreven medicijnen, bij 75-plussers is dat gestegen naar bijna 80 procent.

Drogist grootste verkoopkanaal

In Nederland wordt 76 % van de zelfzorggeneesmiddelen verkocht via drogisterijen. Dit is uniek in Europa, in de meerderheid van de landen verloopt de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen namelijk via de apotheek. In Nederland vormen de drogisterijen, met speciaal opgeleid personeel, het grootste verkoopkanaal van zelfzorggeneesmiddelen.

Wettelijke eisen

Drogisterijen die UAD-geneesmiddelen verkopen, moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De branche geeft invulling aan deze wettelijke eisen door middel van certificering van haar winkels.

 

Voor meer informatie over het onderzoek van het CBS gaat u naar de CBS-website

 

Meer artikelen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief